Punilica za agresivne tečnosti

Uređaj za doziranje i punjenje agresivnih tečnosti napravljen od visokomolekularnog polipropilena, kapaciteta 800 - 2000 boca na čas


Opširnije...

Stabilni sistemi za protivpožarnu zaštitu

Nadzemni hidrant, Lonac za penu, Mlaznice za hlađenje krova, Mlaznica za vodenu zavesu, Skretači pene, Sprej mlaznica za vodu, Stabilne mlaznice za tešku vazdušnu penu, Elektromagnetni membranski ventili


Opširnije...

Armature i pumpe visoke hemijske rezistencije

Proizvodi su namenjeni za agresivne i neutralne tečnosti i gasove u sledećim granama industrije: bazna hemija, prerađivačka hemija, farmacija, kozmetika, prerada kukuruza, prerada mleka, proizvodnja bezalkoholnih napitaka, proizvodnja alkoholnih pića, proizvodnja celuloze i papira, tekstilna industrija, energetika i hemijska priprema vode, prečišćavanje otpadnih voda, vodosnabdevanje, industrija boja i lakova, industrija deterdženata i sredstava za pranje ...


Opširnije...

Separatori

Polietilenski separatori Euro - normi EN 858, za podzemnu ugradnju, sa integrisanim separatorom mulja, sigurnosnim plovkom protiv prelivanja mineralnih ulja kalibrisanim za tečnosti gustine 0.85 do 0.95 g/cm3, sa koalescentnim filterom koji omogućava da je sadržaj zaostalog ulja niži od 5 mg/l što je prema DIN EN 858 najviše dozvoljeno.


Opširnije...

Trodelne loptaste slavine

Jednostavna konstrukcija i rukovanje,mali prostor za ugradnju u odnosima na drugu armaturu, brzo otvaranje i zatvaranje zakretanjem ručice za 90 stepeni, poprečni presek kružnog oblika sa punim ili suženim prolazom, izuzetno mali hidraulički otpor jer nema skretanja strujne linije protočnog medija, baukasten princip gradnje – jednostavno održavanje i smanjeni troškovi lagerovanja rezervnih delova, različite konbinacije materijala pružaju mogućnost široke oblasti primene.


Opširnije...

Centrifugalne hemijske pumpe

Pumpe su pre svega namenjene transportu baza, kiselina, rastvora soli i svih drugih agresivnih tečnosti na koje je osnovni materijal pumpe otporan. Pored toga, mogu se koristiti za neagresivne fluide (organska jedinjena, vodu i sl.)


Opširnije...

Dvodelne loptaste slavine

Dvodelne  loptaste slavine sa navojem odgovaruju za nazivni pritisak PN 16, 25, 40 i 63  a na zahtev kupca proizvodimo i PN 100 i 160 kao i Class 150, 300, 600, 800, 900, 1500. Radna temperatura je ograničena primenom teflona (PTFE) kao zaptivnog materijala max. do 200 stepeni C. Oblast primene je veoma široka, tako da obuhvata njihovu primenu i ugradnju na linijama kako kod neagresivnih tako i kod agresivnih fluida uz konsultaciju sa proizvođačem.


Opširnije...

Regulatori bez pomoćne energije

Regulator bez pomoćne energije ili reducir ventil za paru, vodu i gasove, primenjuje se u vodovima i postrojenjima pod pritiskom za redukciju pritiska protočnog fluida. Reducir ventili mogu da se koriste kao pojedinačni, samostalni elementi ili u sklopu reducir stanica.


Opširnije...

Regulacioni ventili

Materijali: W.Nr.1.0619; W.Nr.1.4581; W.Nr.1.4408. Nazivni pritisci: DIN PN 16, 25, 40, 63, 100, 160. ANSI Class 150, 300, 600, 900. Nazivni otvori: DN 15 - 300. Primena: u procesnoj industriji za sve agresivne i neagresivne fluide do 400 stepeni C.


Opširnije...
012345678

FUNKCIJA: koristi se za istakanje otpadnih voda i drugih agresivnih tečnosti iz rezervoara i tankova. Pumpe su jednostepene sa spiralnim kućištem i otvorenim rotorom. Svi delovi pumpe koji dolaze u dodir sa fluidom izrađeni su od rezistentnih materijala. Pumpa je za vreteno elektromotora vezana preko spojnice.

MATERIJALI:
osnovni: PVC, PEHD, PP, PVDF, PTFE,
sedišta: PTFE,
zaptivači: EPDM, FPM - viton.

TEMPERATURE PRIMENE: PVC: 0°C do 50°C, PEHD: -20° do 60°C, PP: -20° do 80°C, PVDF: -40° do 120°C, PTFE: -50° do 150°C.

VEZA SA CEVOVODOM: prirubnica, priključak sa navojem R, Rd, M, NPT.

STANDARD:
osnovna izvođenja: DIN 2501.

 

Uređaj za hemijsko pranje

POZICIJANAZIV
1 Rezervoar
2 Spiralni teflonizirani grejač
3 Priključak za ispuštanje
4 Priključak povratni
5 Priključak za punjenje
6 Pokazivač nivoa za zaštitnim prekidačem
7 Loptasta slavina
8 Priključak potisni
9 Termometar
10 Centrifugalna pumpa
11 Upravljački ormar
TipCPGrejačZapremina rezervoara
UHP 100 15/80 2000 W 100 lit.
UHP 200 15/80 2000 W 200 lit.
UHP 200/1 25/125 4000 W 200 lit.
UHP 300 15/80 4000 W 300 lit.
UHP 300/1 25/125 4000 W 300 lit.
 

Napomena:

U zahtevu za ponudu za nestandardne tipove navesti:

  • naziv radnog fluida
  • radnu temperaturu
  • protok i napor pumpe, kao i zapreminu rezervoara
KB Armature Logo
KB Armature
Radnička 5, 11030 Beograd
Tel: 011 3557 541 Fax: 011 3550 097
office@kbarmature.rs