Punilica za agresivne tečnosti

Uređaj za doziranje i punjenje agresivnih tečnosti napravljen od visokomolekularnog polipropilena, kapaciteta 800 - 2000 boca na čas


Opširnije...

Stabilni sistemi za protivpožarnu zaštitu

Nadzemni hidrant, Lonac za penu, Mlaznice za hlađenje krova, Mlaznica za vodenu zavesu, Skretači pene, Sprej mlaznica za vodu, Stabilne mlaznice za tešku vazdušnu penu, Elektromagnetni membranski ventili


Opširnije...

Armature i pumpe visoke hemijske rezistencije

Proizvodi su namenjeni za agresivne i neutralne tečnosti i gasove u sledećim granama industrije: bazna hemija, prerađivačka hemija, farmacija, kozmetika, prerada kukuruza, prerada mleka, proizvodnja bezalkoholnih napitaka, proizvodnja alkoholnih pića, proizvodnja celuloze i papira, tekstilna industrija, energetika i hemijska priprema vode, prečišćavanje otpadnih voda, vodosnabdevanje, industrija boja i lakova, industrija deterdženata i sredstava za pranje ...


Opširnije...

Separatori

Polietilenski separatori Euro - normi EN 858, za podzemnu ugradnju, sa integrisanim separatorom mulja, sigurnosnim plovkom protiv prelivanja mineralnih ulja kalibrisanim za tečnosti gustine 0.85 do 0.95 g/cm3, sa koalescentnim filterom koji omogućava da je sadržaj zaostalog ulja niži od 5 mg/l što je prema DIN EN 858 najviše dozvoljeno.


Opširnije...

Trodelne loptaste slavine

Jednostavna konstrukcija i rukovanje,mali prostor za ugradnju u odnosima na drugu armaturu, brzo otvaranje i zatvaranje zakretanjem ručice za 90 stepeni, poprečni presek kružnog oblika sa punim ili suženim prolazom, izuzetno mali hidraulički otpor jer nema skretanja strujne linije protočnog medija, baukasten princip gradnje – jednostavno održavanje i smanjeni troškovi lagerovanja rezervnih delova, različite konbinacije materijala pružaju mogućnost široke oblasti primene.


Opširnije...

Centrifugalne hemijske pumpe

Pumpe su pre svega namenjene transportu baza, kiselina, rastvora soli i svih drugih agresivnih tečnosti na koje je osnovni materijal pumpe otporan. Pored toga, mogu se koristiti za neagresivne fluide (organska jedinjena, vodu i sl.)


Opširnije...

Dvodelne loptaste slavine

Dvodelne  loptaste slavine sa navojem odgovaruju za nazivni pritisak PN 16, 25, 40 i 63  a na zahtev kupca proizvodimo i PN 100 i 160 kao i Class 150, 300, 600, 800, 900, 1500. Radna temperatura je ograničena primenom teflona (PTFE) kao zaptivnog materijala max. do 200 stepeni C. Oblast primene je veoma široka, tako da obuhvata njihovu primenu i ugradnju na linijama kako kod neagresivnih tako i kod agresivnih fluida uz konsultaciju sa proizvođačem.


Opširnije...

Regulatori bez pomoćne energije

Regulator bez pomoćne energije ili reducir ventil za paru, vodu i gasove, primenjuje se u vodovima i postrojenjima pod pritiskom za redukciju pritiska protočnog fluida. Reducir ventili mogu da se koriste kao pojedinačni, samostalni elementi ili u sklopu reducir stanica.


Opširnije...

Regulacioni ventili

Materijali: W.Nr.1.0619; W.Nr.1.4581; W.Nr.1.4408. Nazivni pritisci: DIN PN 16, 25, 40, 63, 100, 160. ANSI Class 150, 300, 600, 900. Nazivni otvori: DN 15 - 300. Primena: u procesnoj industriji za sve agresivne i neagresivne fluide do 400 stepeni C.


Opširnije...
012345678

Oblast primene

Armature i pumpe visoke hemijske rezistencije

Proizvodi su namenjeni za agresivne i neutralne tečnosti i gasove u sledećim granama industrije:

 • bazna hemija,
 • prerađivačka hemija,
 • farmacija,
 • kozmetika,
 • prerada kukuruza,
 • prerada mleka,
 • proizvodnja bezalkoholnih napitaka,
 • proizvodnja alkoholnih pića,
 • proizvodnja celuloze i papira,
 • tekstilna industrija,
 • energetika i hemijska priprema vode,
 • prečišćavanje otpadnih voda,
 • vodosnabdevanje,
 • industrija boja i lakova,
 • industrija deterdženata i sredstava za pranje ...
 
Loptaste slavine sa sigurnosnim blokom

Loptaste slavine sa
sigurnosnim blokom

Loptaste slavine sa pneumatskim pogonom

Loptaste slavine sa pneumatskim pogonom

Loptaste slavine sa elektromotornim pogonom

Loptaste slavine sa elektromotornim pogonom

Trokrake loptaste slavine sa sigurnosnim blokom

Trokrake loptaste slavine sa sigurnosnim blokom

Ravni zaporni ventili

Ravni zaporni
ventili

Nepovratne klapne

Nepovratne
klapne

Nepovratni ventili sa kuglom

Nepovratni ventili
sa kuglom

Hvatači nečistoće aksijalni

Hvatači nečistoće
aksijalni

Usisne korpe

Usisne
korpe

Usisni setovi

Usisni
setovi

Elektomagnetni ventil

Elektomagnetni
ventil

Membranski ventil

Membranski ventil

Ventil sigurnosti membranski

Ventil sigurnosti membranski

Zaštitni prekidač

Zaštitni prekidač

Centrifugalne pumpe

Centrifugalne pumpe

Prenosna cevasta pumpa

Prenosna cevasta pumpa

Uređaj za hemijsko pranje

Uređaj za
hemijsko pranje

Prirubični zaptivač

Prirubični
zaptivač

 

KB Armature Logo
KB Armature
Radnička 5, 11030 Beograd
Tel: 011 3557 541 Fax: 011 3550 097
office@kbarmature.rs