Punilica za agresivne tečnosti

Uređaj za doziranje i punjenje agresivnih tečnosti napravljen od visokomolekularnog polipropilena, kapaciteta 800 - 2000 boca na čas


Opširnije...

Stabilni sistemi za protivpožarnu zaštitu

Nadzemni hidrant, Lonac za penu, Mlaznice za hlađenje krova, Mlaznica za vodenu zavesu, Skretači pene, Sprej mlaznica za vodu, Stabilne mlaznice za tešku vazdušnu penu, Elektromagnetni membranski ventili


Opširnije...

Armature i pumpe visoke hemijske rezistencije

Proizvodi su namenjeni za agresivne i neutralne tečnosti i gasove u sledećim granama industrije: bazna hemija, prerađivačka hemija, farmacija, kozmetika, prerada kukuruza, prerada mleka, proizvodnja bezalkoholnih napitaka, proizvodnja alkoholnih pića, proizvodnja celuloze i papira, tekstilna industrija, energetika i hemijska priprema vode, prečišćavanje otpadnih voda, vodosnabdevanje, industrija boja i lakova, industrija deterdženata i sredstava za pranje ...


Opširnije...

Separatori

Polietilenski separatori Euro - normi EN 858, za podzemnu ugradnju, sa integrisanim separatorom mulja, sigurnosnim plovkom protiv prelivanja mineralnih ulja kalibrisanim za tečnosti gustine 0.85 do 0.95 g/cm3, sa koalescentnim filterom koji omogućava da je sadržaj zaostalog ulja niži od 5 mg/l što je prema DIN EN 858 najviše dozvoljeno.


Opširnije...

Trodelne loptaste slavine

Jednostavna konstrukcija i rukovanje,mali prostor za ugradnju u odnosima na drugu armaturu, brzo otvaranje i zatvaranje zakretanjem ručice za 90 stepeni, poprečni presek kružnog oblika sa punim ili suženim prolazom, izuzetno mali hidraulički otpor jer nema skretanja strujne linije protočnog medija, baukasten princip gradnje – jednostavno održavanje i smanjeni troškovi lagerovanja rezervnih delova, različite konbinacije materijala pružaju mogućnost široke oblasti primene.


Opširnije...

Centrifugalne hemijske pumpe

Pumpe su pre svega namenjene transportu baza, kiselina, rastvora soli i svih drugih agresivnih tečnosti na koje je osnovni materijal pumpe otporan. Pored toga, mogu se koristiti za neagresivne fluide (organska jedinjena, vodu i sl.)


Opširnije...

Dvodelne loptaste slavine

Dvodelne  loptaste slavine sa navojem odgovaruju za nazivni pritisak PN 16, 25, 40 i 63  a na zahtev kupca proizvodimo i PN 100 i 160 kao i Class 150, 300, 600, 800, 900, 1500. Radna temperatura je ograničena primenom teflona (PTFE) kao zaptivnog materijala max. do 200 stepeni C. Oblast primene je veoma široka, tako da obuhvata njihovu primenu i ugradnju na linijama kako kod neagresivnih tako i kod agresivnih fluida uz konsultaciju sa proizvođačem.


Opširnije...

Regulatori bez pomoćne energije

Regulator bez pomoćne energije ili reducir ventil za paru, vodu i gasove, primenjuje se u vodovima i postrojenjima pod pritiskom za redukciju pritiska protočnog fluida. Reducir ventili mogu da se koriste kao pojedinačni, samostalni elementi ili u sklopu reducir stanica.


Opširnije...

Regulacioni ventili

Materijali: W.Nr.1.0619; W.Nr.1.4581; W.Nr.1.4408. Nazivni pritisci: DIN PN 16, 25, 40, 63, 100, 160. ANSI Class 150, 300, 600, 900. Nazivni otvori: DN 15 - 300. Primena: u procesnoj industriji za sve agresivne i neagresivne fluide do 400 stepeni C.


Opširnije...
012345678

Regulacioni ventili

Materijali: W.Nr.1.0619; W.Nr.1.4581; W.Nr.1.4408.

Nazivni pritisci: EN PN 16, 25, 40, 63, 100, 160. ANSI Class 150, 300, 600, 900.

Nazivni otvori: DN 15 - 300.

Spoj sa cevovodom: prirubnički, krajevi za zavarivanje.

Karakteristika protoka: linearna, ravnoprocentna.

Pribor: ručni pogon, pozicioner, magnetni ventil, mikroprekidači, buster i dr.

Primena: u procesnoj industriji za sve agresivne i neagresivne fluide do 400°C.

Pneumatski pogon

Dejstvo Jednosmerno
Dejstvo pri nestanku vazduha Normalno otvoren,
Normalno zatvoren
Efektivna površina membrane 300 cm2, 450 cm2,
630 cm2, 830 cm2,
Tandem 2 x 630 cm2
Opseg opruga 0,2 - 1 bar; 0,4 - 1,2 bara
0,4 - 2 bara; 0,8 - 2,4 bara
Max. pritisak napajanja 4 bara

Elektromotorni pogon

Nazivna sila 2500 N do 20000 N
Radna brzina 8 mm/min. do 80 mm/min.
Radni hod 8 mm do 100 mm
Napajanje 24V, 48V, 110V, 220 V
Frekvencija 50/60 Hz

Ventil

Tip Jednosedi
Dvosedi
Trokraki
Nazivni otvor DN DN15 do DN300
1/2 inch do 12 inch
Nazivni pritisak PN PN16 do PN160
class 150 do class 900
Ugradbene mere EN 558
ANSI B 16.10
Materijal kućišta W.Nr.1.0619, W.Nr.1.4581
W.Nr.1.4408, W.Nr.1.7357
drugi materijali na zahtev
Materijal poklopca W.Nr.1.0619, W.Nr.1.4581
W.Nr.1.4408, W.Nr.1.7357
drugi materijali na zahtev
Materijal vretena W.Nr.1.4057, W.Nr.1.4301, W.Nr.1.4571
Zaptivno pakovanje Grafit azbest, teflon azbest,
teflon grafit, grafit, teflon

Pečurka i sedište

Materijal pečurke W.Nr.1.4571, W.Nr.1.4301
W.Nr.1.4571 + (stelit, PTFE)
W.Nr.1.4301 + (stelit, PTFE)
Karakteristika pečurke Linearna, ravnoprocentna,
Otvoreno - zatvoreno
Materijal sedišta W.Nr.1.4571, W.Nr.1.4301
W.Nr.1.4571 + stelit
W.Nr.1.4301 + stelit
Odnos regulacije 1:50
Hod 15 mm (DN15 - DN32)
25 mm (DN40 - DN50)
32 mm (DN65 - DN100)
50 mm DN150
63 mm (DN200 - DN250)
90 mm DN300
Kvs - ventila 0.008 do 925 m3/h
Dozvoljeno curenje max. 0.01%Kvs

 

Izračunavanje Kv vrednosti ventila, vrši se prema DIN IEC 534. Upitni list sadrži neophodne parametre ventila potrebne za proračun.

Za uprošćeni proračun regulacionih ventila mogu se koristiti opštepoznate formule date u tablici.

Izracunavanje Kv vrednosti

p1 Ulazni pritisak
p2 Izlazni pritisak
H Hod
Q Protok u m3/h
W Protok u Kg/m3
ρ Specifična gustina u Kg/m3
(Za tečnost)
ρ1 Specifična gustina na ulazu u Kg/m3
(Za gas i vodenu paru)
t1 Ulazna temperatura u°C

Tablica Kv formule

Posle izračunate Kv vrednosti, bira se Kvs - čija se vrednost nalazi na dijagramima karakteristika ventila (linearne i ravnoprocentne).

Ako su u proračunu korišćeni realni parametri, u većini slučajeva će biti Kvmax ≈ 0,7 do 0,8 • Kvs.

Nominalni pritisak prema DIN 2401

Nominalni pritisak DIN 2401

Materijali

  1. W.Nr 0.6030
  2. ČL. 1330 ≡ W.Nr. 1.4581 ≡ ASTM A216-WCB
  3. ČL. 4574 ≡ W.Nr. 1.4581 ≡ ASTM A351-CF8M
  4. ČL. 4572 ≡ W.Nr. 1.4552 ≡ ASTM A351-CF8C
  5. ČL. 7431 ≡ W.Nr. 1.7357 ≡ ASTM A217-WC6


Nominalni pritisak prema ANSI B 16.5

Nominalni pritisak - ANSI B 16.5

DINDN1520253240506580100125150200250300
 PN10, 16, 25, 40, 63, 100, 160
ANSIin.1/23/411 1/41 1/222 1/2345681012
 Class150, 300, 600, 900
KVS – ventila m3/h Karakteristika: ravnoprocentna i linearna
  0.008 0.008 0.008 5 8 13 20 25 50 65 90 165 645 925
0.015 0.015 0.015 8 13 20 32 50 65 110 180 410    
0.02 0.02 0.02 13 20 32 50 65 110 165 230      
0.032 0.032 0.032                      
0.08 0.08 0.08                      
0.14 0.14 0.14                      
0.2 0.2 0.2                      
0.63 0.63 0.63                      
1 1 1                      
2.5 2.5 2.5                      
3.2 3.2 3.2                      
4 4 4                      
5 5 5                      
6.5 6.5 6.5                      
    8                      
Karakteristika: otvoren – zatvoren
6.5 8 10 16 24 36 56 80 150 220 320 580 900 1300
DINDN253240506580100125150200250300
PN10, 16, 25, 40, 63, 100, 160
ANSIin.11 1/41 1/222 1/2345681012
Class150, 300, 600, 900
KVS – ventila m3/h Karakteristika: ravnoprocentna i linearna
  4 6.5 10 16 25 36 56 90 120 220 344 490
6.5 10 16 25 40 63 90 140 180 300 550 1240
10 16 25 40 60 90 140 220 300 550 860  
Karakteristika: otvoren - zatvoren
10 16 25 45 70 100 190 300 400 720 1120 1625
DINDN253240506580100125150200250300
PN10, 16, 25, 40, 63, 100, 160
ANSIin.11 1/41 1/222 1/2345681012
Class150, 300, 600, 900
KVS – ventila m3/h Karakteristika: linearna
  10 16 25 35 55 80 130 200 280 490 750 1110

Linearna karakteristika - Jednosedi ventili

Kvs/Kvo=50

Linearna karakteristika - Jednosedi ventili

Linearna karakteristika - Dvosedi ventili

Kvs/Kvo=50

Linearna karakteristika - Dvosedi ventili

 

Linearna karakteristika - Trokraki ventili

Kvs/Kvo=50

Linearna karakteristika - Trokraki ventili
 

Ravnoprocentna karakteristika - Jednosedi ventili

Kvs/Kvo=50

Ravnoprocentna karakteristika - Jednosedi ventili

Ravnoprocentna karakteristika - Dvosedi ventili

Kvs/Kvo=50

Ravnoprocentna karakteristika - Dvosedi ventili

 

Dimenzije jednosedih ventila

Nazivni otvor DNUgradbena dužina 
EN 558ANSI B 16.10
Prirubnice
ANSI B 16.5
PN 16-40PN 63-160Class 150Class 300Class 600Class 900
mmin.L
mm
L
mm
RF
L
mm
RJF
L
mm
RF
L
mm
RJF
L
mm
RF
L
mm
RJF
L
mm
RF
L
mm
RJF
L
mm
ØdHH1h1hØd1
15 1/2 130 210 184 -- 191 202 203 -- -- -- 270 520 -- -- 180 160
20 3/4 150 -- -- -- 194 206 -- -- -- -- 270 520 -- -- 180 160
25 1 160 230 184 197 197 210 210 210 254 254 270 520 552 95 180 160
32 1 1/2 180 260 -- -- 213 226 -- -- -- -- 270 545 560 102 180 160
40 1 3/4 200 260 222 235 235 248 251 251 305 308 270 545 560 124 180 160
50 2 230 300 254 267 267 283 286 289 311 314 325 560 605 134 260 160
65 2 1/2 290 340 276 289 292 308 -- -- -- -- 325 625 605 134 260 160
80 3 310 380 299 311 317 333 337 340 381 384 380 720 625 175 260 260
100 4 350 430 352 365 368 384 394 397 457 460 380 740 685 190 260 260
150 6 480 550 451 464 473 489 508 511 556 559 445 850 795 265 590 360
200 8 600 650 543 -- 568 584 610 613 737 740 520 1030 850 358 290 500
250 10 730 775 548 -- 708 724 787 790 851 854 520 1060 950 392 325 500
300 12 850 900 622 -- -- -- 892 -- -- -- 520 1275 1100 465 325 500

Dimenzije dvosedih i trokrakih ventila

Nazivni otvor DNUgradbena dužina 
EN 558ANSI B 16.10
Prirubnice
Ansi B 16.5
PN 16-40PN 63-160Class 150Class 300Class 600Class 900
mmin.L
mm
L1
mm
L
mm
L1
mm
RF
L
mm
RJF
L
mm
L1
mm
RF
L
mm
RJF
L
mm
L1
mm
RF
L
mm
RJF
L
mm
L1
mm
RF
L
mm
RJF
L
mm
L1
mm
Ød
mm
H
mm
h1
mm
h
mm
Ød
mm
25 1 160 130 230 130 184 197 130 197 210 130 210 210 130 254 254 130 270 552 95 180 160
32 1 1/2 180 150 260 150 -- -- 150 213 226 150 -- -- 150 -- -- 150 270 560 102 180 160
40 1 3/4 200 150 260 150 222 235 150 235 248 150 251 251 150 305 308 150 270 560 124 180 160
50 2 230 175 300 175 254 267 175 267 283 175 286 289 175 311 314 175 325 605 134 260 160
65 2 1/2 290 200 340 200 276 289 200 292 308 200 -- -- 200 -- -- 200 325 605 134 260 160
80 3 310 225 380 225 299 311 225 317 333 225 337 340 225 381 384 225 380 625 175 260 260
100 4 350 260 430 260 352 365 260 368 384 260 394 397 260 457 460 260 380 685 190 260 260
150 6 480 350 550 350 451 464 350 473 489 350 508 511 350 556 559 350 445 795 265 290 360
200 8 600 400 650 400 543 -- 400 568 584 400 610 613 400 737 740 400 520 850 358 290 500
250 10 730 -- 775 -- 548 -- -- 708 724 -- 787 790 -- 851 854 -- 520 950 392 325 500
300 12 850 -- 900 -- 622 -- -- -- -- -- 892 -- -- -- -- -- 520 1100 465 325 500

KB Armature Logo
KB Armature
Radnička 5, 11030 Beograd
Tel: 011 3557 541 Fax: 011 3550 097
office@kbarmature.rs